Välkommen till lärplattformen!

Välkommen till lärplattformen för Destinationsutveckling Sörmland och Sveriges Slottsdestination.

Som aktör inom besöksnäringen i Sörmland välkomnar vi dig att ta del av artiklar, kurser och evenemang.